• trang_banner

Vòng chữ o cao su dùng để làm gì và loại cao su nào được sử dụng trong vòng chữ o?

Vòng chữ o cao su dùng để làm gì và loại cao su nào được sử dụng trong vòng chữ o?

Mô tả ngắn:

Tổng quan và nguyên tắc niêm phong of Vòng chữ O cao su

Vòng chữ O cao su dùng để làm gì và loại cao su nào được sử dụng trong vòng chữ o? Vòng chữ O hay còn gọi là vòng chữ O là một loại vòng cao su có mặt cắt ngang hình tròn.Vòng chữ O là bộ phận bịt kín được sử dụng rộng rãi nhất trong các hệ thống thủy lực và khí nén.Vòng chữ O có hiệu suất bịt kín tốt, có thể được sử dụng cho cả niêm phong tĩnh và động;Nó không chỉ có thể được sử dụng một mình mà còn là thành phần cơ bản của nhiều thiết bị bịt kín kết hợp.Nó có nhiều ứng dụng và nếu vật liệu được lựa chọn đúng cách, nó có thể đáp ứng các yêu cầu của các điều kiện chuyển động và môi trường khác nhau. Vòng đệm hình chữ O là một loại phốt ép đùn và nguyên lý làm việc cơ bản của phốt loại đùn là dựa vào biến dạng đàn hồi của phần tử bịt kín để tạo áp lực tiếp xúc lên bề mặt tiếp xúc bịt kín.Nếu áp suất tiếp xúc lớn hơn áp suất bên trong của môi trường kín thì sẽ không xảy ra rò rỉ, nếu không sẽ xảy ra rò rỉ.


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Đầu tiên - vui lòng kiểm tra kích thước oring AS568  

 

KÍCH THƯỚC AS568 ID danh nghĩa
    
C/S danh nghĩa ID số đo tính bằng inch ± ID Số đo CS tính bằng inch ± CS ID phép đo tính bằng mm ± ID Số đo CS tính bằng mm ± C/S
-1 32/1 32/1 0,029 0,004 0,040 0,003 0,74 0,10 1,02 0,08
-2 3/64 3/64 0,042 0,004 0,050 0,003 1,07 0,10 1,27 0,08
-3 16/1 16/1 0,056 0,004 0,060 0,003 1,42 0,10 1,52 0,08
-4 5/64 16/1 0,070 0,005 0,070 0,003 1,78 0,13 1,78 0,08
-5 32/3 16/1 0,101 0,005 0,070 0,003 2,57 0,13 1,78 0,08
-6 8/1 16/1 0,114 0,005 0,070 0,003 2,90 0,13 1,78 0,08
-7 32/5 16/1 0,145 0,005 0,070 0,003 3,68 0,13 1,78 0,08
-8 16/3 16/1 0,176 0,005 0,070 0,003 4,47 0,13 1,78 0,08
-9 32/7 16/1 0,208 0,005 0,070 0,003 5,28 0,13 1,78 0,08
-10 1/4 16/1 0,239 0,005 0,070 0,003 6.07 0,13 1,78 0,08
-11 16/5 16/1 0,301 0,005 0,070 0,003 7,65 0,13 1,78 0,08
-12 8/3 16/1 0,364 0,005 0,070 0,003 9 giờ 25 0,13 1,78 0,08
-13 16/7 16/1 0,426 0,005 0,070 0,003 10,82 0,13 1,78 0,08
-14 1/2 16/1 0,489 0,005 0,070 0,003 12:42 0,13 1,78 0,08
-15 16/9 16/1 0,551 0,007 0,070 0,003 14:00 0,18 1,78 0,08
-16 8/5 16/1 0,614 0,009 0,070 0,003 15h60 0,23 1,78 0,08
-17 16/11 16/1 0,676 0,009 0,070 0,003 17.17 0,23 1,78 0,08
-18 3/4 16/1 0,739 0,009 0,070 0,003 18,77 0,23 1,78 0,08
-19 16/13 16/1 0,801 0,009 0,070 0,003 20:35 0,23 1,78 0,08
-20 8/7 16/1 0,864 0,009 0,070 0,003 21:95 0,23 1,78 0,08
-21 16/15 16/1 0,926 0,009 0,070 0,003 23,52 0,23 1,78 0,08
-22 1 16/1 0,989 0,010 0,070 0,003 25.12 0,25 1,78 0,08
-23 1 16/1 16/1 1.051 0,010 0,070 0,003 26:70 0,25 1,78 0,08
-24 1 1/8 16/1 1.114 0,010 0,070 0,003 28h30 0,25 1,78 0,08
-25 1 3/16 16/1 1.176 0,011 0,070 0,003 29,87 0,28 1,78 0,08
-26 1 1/4 16/1 1.239 0,011 0,070 0,003 31,47 0,28 1,78 0,08
-27 1 5/16 16/1 1.301 0,011 0,070 0,003 33.05 0,28 1,78 0,08
-28 1 3/8 16/1 1.364 0,013 0,070 0,003 34,65 0,33 1,78 0,08
-29 1 1/2 16/1 1.489 0,013 0,070 0,003 37,82 0,33 1,78 0,08
-30 1 5/8 16/1 1.614 0,013 0,070 0,003 41:00 0,33 1,78 0,08
-31 1 3/4 16/1 1.739 0,015 0,070 0,003 44,17 0,38 1,78 0,08
-32 1 7/8 16/1 1.864 0,015 0,070 0,003 47,35 0,38 1,78 0,08
-33 2 16/1 1.989 0,008 0,070 0,003 50,52 0,46 1,78 0,08
-34 2 1/8 16/1 2.114 0,008 0,070 0,003 53,70 0,46 1,78 0,08
-35 2 1/4 16/1 2.239 0,008 0,070 0,003 56,87 0,46 1,78 0,08
-36 2 3/8 16/1 2.364 0,008 0,070 0,003 60,05 0,46 1,78 0,08
-37 2 1/2 16/1 2.489 0,008 0,070 0,003 63,22 0,46 1,78 0,08
-38 2 5/8 16/1 2.614 0,020 0,070 0,003 66,40 0,51 1,78 0,08
-39 2 3/4 16/1 2.739 0,020 0,070 0,003 69,57 0,51 1,78 0,08
-40 2 7/8 16/1 2.864 0,020 0,070 0,003 72,75 0,51 1,78 0,08
-41 3 16/1 2,989 0,024 0,070 0,003 75,92 0,61 1,78 0,08
-42 3 1/4 16/1 3.239 0,024 0,070 0,003 82,27 0,61 1,78 0,08
-43 3 1/2 16/1 3.489 0,024 0,070 0,003 88,62 0,61 1,78 0,08
-44 3 3/4 16/1 3.739 0,027 0,070 0,003 94,97 0,69 1,78 0,08
-45 4 16/1 3.989 0,027 0,070 0,003 101,32 0,69 1,78 0,08
-46 4 1/4 16/1 4.239 0,030 0,070 0,003 107,67 0,76 1,78 0,08
-47 4 1/2 16/1 4.489 0,030 0,070 0,003 114.02 0,76 1,78 0,08
-48 4 3/4 16/1 4.739 0,030 0,070 0,003 120,37 0,76 1,78 0,08
-49 5 16/1 4.989 0,037 0,070 0,003 126,72 0,94 1,78 0,08
-50 5 1/4 16/1 5.239 0,037 0,070 0,003 133,07 0,94 1,78 0,08
-102 16/1 32/3 0,049 0,005 0,103 0,003 1,24 0,13 2,62 0,08
-103 32/3 32/3 0,081 0,005 0,103 0,003 2.06 0,13 2,62 0,08
-104 8/1 32/3 0,112 0,005 0,103 0,003 2,84 0,13 2,62 0,08
-105 32/5 32/3 0,143 0,005 0,103 0,003 3,63 0,13 2,62 0,08
-106 16/3 32/3 0,174 0,005 0,103 0,003 4,42 0,13 2,62 0,08
-107 32/7 32/3 0,206 0,005 0,103 0,003 5,23 0,13 2,62 0,08
-108 1/4 32/3 0,237 0,005 0,103 0,003 6.02 0,13 2,62 0,08
-109 16/5 32/3 0,299 0,005 0,103 0,003 7,59 0,13 2,62 0,08
-110 8/3 32/3 0,362 0,005 0,103 0,003 19/9 0,13 2,62 0,08
-111 16/7 32/3 0,424 0,005 0,103 0,003 10,77 0,13 2,62 0,08
-112 1/2 32/3 0,487 0,005 0,103 0,003 12:37 0,13 2,62 0,08
-113 16/9 32/3 0,549 0,007 0,103 0,003 13,94 0,18 2,62 0,08
-114 8/5 32/3 0,612 0,009 0,103 0,003 15,54 0,23 2,62 0,08
-115 16/11 32/3 0,674 0,009 0,103 0,003 17.12 0,23 2,62 0,08
-116 3/4 32/3 0,737 0,009 0,103 0,003 18,72 0,23 2,62 0,08
-117 16/13 32/3 0,799 0,010 0,103 0,003 20,29 0,25 2,62 0,08
-118 8/7 32/3 0,862 0,010 0,103 0,003 21,89 0,25 2,62 0,08
-119 16/15 32/3 0,924 0,010 0,103 0,003 23,47 0,25 2,62 0,08
-120 1 32/3 0,987 0,010 0,103 0,003 25.07 0,25 2,62 0,08
-121 1 16/1 32/3 1.049 0,010 0,103 0,003 26,64 0,25 2,62 0,08
-122 1 1/8 32/3 1.112 0,010 0,103 0,003 28,24 0,25 2,62 0,08
-123 1 3/16 32/3 1.174 0,012 0,103 0,003 29,82 0,30 2,62 0,08
-124 1 1/4 32/3 1.237 0,012 0,103 0,003 31,42 0,30 2,62 0,08
-125 1 5/16 32/3 1.299 0,012 0,103 0,003 32,99 0,30 2,62 0,08
-126 1 3/8 32/3 1.362 0,012 0,103 0,003 34,59 0,30 2,62 0,08
-127 1 16/7 32/3 1.424 0,012 0,103 0,003 36,17 0,30 2,62 0,08
-128 1 1/2 32/3 1.487 0,012 0,103 0,003 37,77 0,30 2,62 0,08
-129 1 16/9 32/3 1.549 0,015 0,103 0,003 39,34 0,38 2,62 0,08
-130 1 5/8 32/3 1.612 0,015 0,103 0,003 40,94 0,38 2,62 0,08
-131 1 16/11 32/3 1.674 0,015 0,103 0,003 42,52 0,38 2,62 0,08
-132 1 3/4 32/3 1.737 0,015 0,103 0,003 44,12 0,38 2,62 0,08
-133 1 13/16 32/3 1.799 0,015 0,103 0,003 45,69 0,38 2,62 0,08
-134 1 7/8 32/3 1.862 0,015 0,103 0,003 47,29 0,38 2,62 0,08
-135 1 15/16 32/3 1.925 0,017 0,103 0,003 48,90 0,43 2,62 0,08
-136 2 32/3 1.987 0,017 0,103 0,003 50,47 0,43 2,62 0,08
-137 2 16/1 32/3 2,050 0,017 0,103 0,003 52.07 0,43 2,62 0,08
-138 2 1/8 32/3 2.112 0,017 0,103 0,003 53,64 0,43 2,62 0,08
-139 2 16/3 32/3 2.175 0,017 0,103 0,003 55,25 0,43 2,62 0,08
-140 2 1/4 32/3 2.237 0,017 0,103 0,003 56,82 0,43 2,62 0,08
-141 2 16/5 32/3 2.300 0,020 0,103 0,003 58,42 0,51 2,62 0,08
-142 2 3/8 32/3 2.362 0,020 0,103 0,003 59,99 0,51 2,62 0,08
-143 2 16/7 32/3 2,425 0,020 0,103 0,003 61,60 0,51 2,62 0,08
-144 2 1/2 32/3 2.487 0,020 0,103 0,003 63,17 0,51 2,62 0,08
-145 2 16/9 32/3 2.550 0,020 0,103 0,003 64,77 0,51 2,62 0,08
-146 2 5/8 32/3 2.612 0,020 0,103 0,003 66,34 0,51 2,62 0,08
-147 2 16/11 32/3 2,675 0,022 0,103 0,003 67,95 0,56 2,62 0,08
-148 2 3/4 32/3 2,737 0,022 0,103 0,003 69,52 0,56 2,62 0,08
-149 2 13/16 32/3 2.800 0,022 0,103 0,003 71,12 0,56 2,62 0,08
-150 2 7/8 32/3 2.862 0,022 0,103 0,003 72,69 0,56 2,62 0,08
-151 3 32/3 2,987 0,024 0,103 0,003 75,87 0,61 2,62 0,08
-152 3 1/4 32/3 3.237 0,024 0,103 0,003 82,22 0,61 2,62 0,08
-153 3 1/2 32/3 3.487 0,024 0,103 0,003 88,57 0,61 2,62 0,08
-154 3 3/4 32/3 3,737 0,028 0,103 0,003 94,92 0,71 2,62 0,08
-155 4 32/3 3,987 0,028 0,103 0,003 101,27 0,71 2,62 0,08
-156 4 1/4 32/3 4.237 0,030 0,103 0,003 107,62 0,76 2,62 0,08
-157 4 1/2 32/3 4.487 0,030 0,103 0,003 113,97 0,76 2,62 0,08
-158 4 3/4 32/3 4.737 0,030 0,103 0,003 120,32 0,76 2,62 0,08
-159 5 32/3 4.987 0,035 0,103 0,003 126,67 0,89 2,62 0,08
-160 5 1/4 32/3 5.237 0,035 0,103 0,003 133.02 0,89 2,62 0,08
-161 5 1/2 32/3 5.487 0,035 0,103 0,003 139,37 0,89 2,62 0,08
-162 5 3/4 32/3 5.737 0,035 0,103 0,003 145,72 0,89 2,62 0,08
-163 6 32/3 5,987 0,035 0,103 0,003 152,07 0,89 2,62 0,08
-164 6 1/4 32/3 6.237 0,040 0,103 0,003 158,42 1,02 2,62 0,08
-165 6 1/2 32/3 6.487 0,040 0,103 0,003 164,77 1,02 2,62 0,08
-166 6 3/4 32/3 6.737 0,040 0,103 0,003 171,12 1,02 2,62 0,08
-167 7 32/3 6,987 0,040 0,103 0,003 177,47 1,02 2,62 0,08
-168 7 1/4 32/3 7.237 0,045 0,103 0,003 183,82 1.14 2,62 0,08
-169 7 1/2 32/3 7.487 0,045 0,103 0,003 190,17 1.14 2,62 0,08
-170 7 3/4 32/3 7.737 0,045 0,103 0,003 196,52 1.14 2,62 0,08
-171 8 32/3 7.987 0,045 0,103 0,003 202,87 1.14 2,62 0,08
-172 8 1/4 32/3 8.237 0,050 0,103 0,003 209,22 1,27 2,62 0,08
-173 8 1/2 32/3 8.487 0,050 0,103 0,003 215,57 1,27 2,62 0,08
-174 8 3/4 32/3 8.737 0,050 0,103 0,003 221,92 1,27 2,62 0,08
-175 9 32/3 8.987 0,050 0,103 0,003 228,27 1,27 2,62 0,08
-176 9 1/4 32/3 9.237 0,055 0,103 0,003 234,62 1,40 2,62 0,08
-177 9 1/2 32/3 9.487 0,055 0,103 0,003 240,97 1,40 2,62 0,08
-178 9 3/4 32/3 9,737 0,055 0,103 0,003 247,32 1,40 2,62 0,08
-201 16/3 8/1 0,171 0,005 0,139 0,004 4,34 0,13 3,53 0,10
-202 1/4 8/1 0,234 0,005 0,139 0,004 5,94 0,13 3,53 0,10
-203 16/5 8/1 0,296 0,005 0,139 0,004 7,52 0,13 3,53 0,10
-204 8/3 8/1 0,359 0,005 0,139 0,004 9.12 0,13 3,53 0,10
-205 16/7 8/1 0,421 0,005 0,139 0,004 10,69 0,13 3,53 0,10
-206 1/2 8/1 0,484 0,005 0,139 0,004 29/12 0,13 3,53 0,10
-207 16/9 8/1 0,546 0,007 0,139 0,004 13,87 0,18 3,53 0,10
-208 8/5 8/1 0,609 0,009 0,139 0,004 15,47 0,23 3,53 0,10
-209 16/11 8/1 0,671 0,009 0,139 0,004 17.04 0,23 3,53 0,10
-210 3/4 8/1 0,734 0,010 0,139 0,004 18,64 0,25 3,53 0,10
-211 16/13 8/1 0,796 0,010 0,139 0,004 20.22 0,25 3,53 0,10
-212 8/7 8/1 0,859 0,010 0,139 0,004 21.82 0,25 3,53 0,10
-213 16/15 8/1 0,921 0,010 0,139 0,004 23:39 0,25 3,53 0,10
-214 1 8/1 0,984 0,010 0,139 0,004 24,99 0,25 3,53 0,10
-215 1 16/1 8/1 1.046 0,010 0,139 0,004 26,57 0,25 3,53 0,10
-216 1 1/8 8/1 1.109 0,012 0,139 0,004 28.17 0,30 3,53 0,10
-217 1 3/16 8/1 1.171 0,012 0,139 0,004 29,74 0,30 3,53 0,10
-218 1 1/4 8/1 1.234 0,012 0,139 0,004 31,34 0,30 3,53 0,10
-219 1 5/16 8/1 1.296 0,012 0,139 0,004 32,92 0,30 3,53 0,10
-220 1 3/8 8/1 1.359 0,012 0,139 0,004 34,52 0,30 3,53 0,10
-221 1 16/7 8/1 1.421 0,012 0,139 0,004 36.09 0,30 3,53 0,10
-222 1 1/2 8/1 1.484 0,015 0,139 0,004 37,69 0,38 3,53 0,10
-223 1 5/8 8/1 1.609 0,015 0,139 0,004 40,87 0,38 3,53 0,10
-224 1 3/4 8/1 1.734 0,015 0,139 0,004 44.04 0,38 3,53 0,10
-225 1 7/8 8/1 1.859 0,008 0,139 0,004 47,22 0,46 3,53 0,10
-226 2 8/1 1.984 0,008 0,139 0,004 50,39 0,46 3,53 0,10
-227 2 1/8 8/1 2.109 0,008 0,139 0,004 53,57 0,46 3,53 0,10
-228 2 1/4 8/1 2.234 0,020 0,139 0,004 56,74 0,51 3,53 0,10
-229 2 3/8 8/1 2.359 0,020 0,139 0,004 59,92 0,51 3,53 0,10
-230 2 1/2 8/1 2.484 0,020 0,139 0,004 63,09 0,51 3,53 0,10
-231 2 5/8 8/1 2.609 0,020 0,139 0,004 66,27 0,51 3,53 0,10
-232 2 3/4 8/1 2.734 0,024 0,139 0,004 69,44 0,61 3,53 0,10
-233 2 7/8 8/1 2.859 0,024 0,139 0,004 72,62 0,61 3,53 0,10
-234 3 8/1 2,984 0,024 0,139 0,004 75,79 0,61 3,53 0,10
-235 3 1/8 8/1 3.109 0,024 0,139 0,004 78,97 0,61 3,53 0,10
-236 3 1/4 8/1 3.234 0,024 0,139 0,004 82,14 0,61 3,53 0,10
-237 3 3/8 8/1 3.359 0,024 0,139 0,004 85,32 0,61 3,53 0,10
-238 3 1/2 8/1 3.484 0,024 0,139 0,004 88,49 0,61 3,53 0,10
-239 3 5/8 8/1 3.609 0,028 0,139 0,004 91,67 0,71 3,53 0,10
-240 3 3/4 8/1 3,734 0,028 0,139 0,004 94,84 0,71 3,53 0,10
-241 3 7/8 8/1 3.859 0,028 0,139 0,004 98,02 0,71 3,53 0,10
-242 4 8/1 3.984 0,028 0,139 0,004 101,19 0,71 3,53 0,10
-243 4 1/8 8/1 4.109 0,028 0,139 0,004 104,37 0,71 3,53 0,10
-244 4 1/4 8/1 4.234 0,030 0,139 0,004 107,54 0,76 3,53 0,10
-245 4 3/8 8/1 4.359 0,030 0,139 0,004 110,72 0,76 3,53 0,10
-246 4 1/2 8/1 4.484 0,030 0,139 0,004 113,89 0,76 3,53 0,10
-247 4 5/8 8/1 4.609 0,030 0,139 0,004 117,07 0,76 3,53 0,10
-248 4 3/4 8/1 4.734 0,030 0,139 0,004 120,24 0,76 3,53 0,10
-249 4 7/8 8/1 4.859 0,035 0,139 0,004 123,42 0,89 3,53 0,10
-250 5 8/1 4.984 0,035 0,139 0,004 126,59 0,89 3,53 0,10
-251 5 1/8 8/1 5.109 0,035 0,139 0,004 129,77 0,89 3,53 0,10
-252 5 1/4 8/1 5.234 0,035 0,139 0,004 132,94 0,89 3,53 0,10
-253 5 3/8 8/1 5.359 0,035 0,139 0,004 136,12 0,89 3,53 0,10
-254 5 1/2 8/1 5.484 0,035 0,139 0,004 139,29 0,89 3,53 0,10
-255 5 5/8 8/1 5.609 0,035 0,139 0,004 142,47 0,89 3,53 0,10
-256 5 3/4 8/1 5.734 0,035 0,139 0,004 145,64 0,89 3,53 0,10
-257 5 7/8 8/1 5.859 0,035 0,139 0,004 148,82 0,89 3,53 0,10
-258 6 8/1 5.984 0,035 0,139 0,004 151,99 0,89 3,53 0,10
-259 6 1/4 8/1 6.234 0,040 0,139 0,004 158,34 1,02 3,53 0,10
-260 6 1/2 8/1 6.484 0,040 0,139 0,004 164,69 1,02 3,53 0,10
-261 6 3/4 8/1 6.734 0,040 0,139 0,004 171.04 1,02 3,53 0,10
-262 7 8/1 6.984 0,040 0,139 0,004 177,39 1,02 3,53 0,10
-263 7 1/4 8/1 7.234 0,045 0,139 0,004 183,74 1.14 3,53 0,10
-264 7 1/2 8/1 7.484 0,045 0,139 0,004 190,09 1.14 3,53 0,10
-265 7 3/4 8/1 7.734 0,045 0,139 0,004 196,44 1.14 3,53 0,10
-266 8 8/1 7.984 0,045 0,139 0,004 202,79 1.14 3,53 0,10
-267 8 1/4 8/1 8.234 0,050 0,139 0,004 209,14 1,27 3,53 0,10
-268 8 1/2 8/1 8.484 0,050 0,139 0,004 215,49 1,27 3,53 0,10
-269 8 3/4 8/1 8.734 0,050 0,139 0,004 221,84 1,27 3,53 0,10
-270 9 8/1 8.984 0,050 0,139 0,004 228,19 1,27 3,53 0,10
-271 9 1/4 8/1 9.234 0,055 0,139 0,004 234,54 1,40 3,53 0,10
-272 9 1/2 8/1 9.484 0,055 0,139 0,004 240,89 1,40 3,53 0,10
-273 9 3/4 8/1 9.734 0,055 0,139 0,004 247,24 1,40 3,53 0,10
-274 10 8/1 9,984 0,055 0,139 0,004 253,59 1,40 3,53 0,10
-275 10 1/2 8/1 10.484 0,055 0,139 0,004 266,29 1,40 3,53 0,10
-276 11 8/1 10.984 0,065 0,139 0,004 278,99 1,65 3,53 0,10
-277 11 1/2 8/1 11.484 0,065 0,139 0,004 291,69 1,65 3,53 0,10
-278 12 8/1 11.984 0,065 0,139 0,004 304,39 1,65 3,53 0,10
-279 13 8/1 12.984 0,065 0,139 0,004 329,79 1,65 3,53 0,10
-280 14 8/1 13.984 0,065 0,139 0,004 355,19 1,65 3,53 0,10
-281 15 8/1 14.984 0,065 0,139 0,004 380,59 1,65 3,53 0,10
-282 16 8/1 15.955 0,075 0,139 0,004 405,26 1,91 3,53 0,10
-283 17 8/1 16.955 0,080 0,139 0,004 430,66 2.03 3,53 0,10
-284 18 8/1 17.955 0,085 0,139 0,004 456.06 2.16 3,53 0,10
-309 16/7 16/3 0,412 0,005 0,210 0,005 10,46 0,13 5,33 0,13
-310 1/2 16/3 0,475 0,005 0,210 0,005 07/12 0,13 5,33 0,13
-311 16/9 16/3 0,537 0,007 0,210 0,005 13,64 0,18 5,33 0,13
-312 8/5 16/3 0,600 0,009 0,210 0,005 15,24 0,23 5,33 0,13
-313 16/11 16/3 0,662 0,009 0,210 0,005 16.81 0,23 5,33 0,13
-314 3/4 16/3 0,725 0,010 0,210 0,005 18:42 0,25 5,33 0,13
-315 16/13 16/3 0,787 0,010 0,210 0,005 19,99 0,25 5,33 0,13
-316 8/7 16/3 0,850 0,010 0,210 0,005 21,59 0,25 5,33 0,13
-317 16/15 16/3 0,912 0,010 0,210 0,005 23.16 0,25 5,33 0,13
-318 1 16/3 0,975 0,010 0,210 0,005 24,77 0,25 5,33 0,13
-319 1 16/1 16/3 1.037 0,010 0,210 0,005 26,34 0,25 5,33 0,13
-320 1 1/8 16/3 1.100 0,012 0,210 0,005 27,94 0,30 5,33 0,13
-321 1 3/16 16/3 1.162 0,012 0,210 0,005 29,51 0,30 5,33 0,13
-322 1 1/4 16/3 1.225 0,012 0,210 0,005 31.12 0,30 5,33 0,13
-323 1 5/16 16/3 1.287 0,012 0,210 0,005 32,69 0,30 5,33 0,13
-324 1 3/8 16/3 1.350 0,012 0,210 0,005 34,29 0,30 5,33 0,13
-325 1 1/2 16/3 1.475 0,015 0,210 0,005 37,47 0,38 5,33 0,13
-326 1 5/8 16/3 1.600 0,015 0,210 0,005 40,64 0,38 5,33 0,13
-327 1 3/4 16/3 1.725 0,015 0,210 0,005 43,82 0,38 5,33 0,13
-328 1 7/8 16/3 1.850 0,015 0,210 0,005 46,99 0,38 5,33 0,13
-329 2 16/3 1.975 0,008 0,210 0,005 50,17 0,46 5,33 0,13
-330 2 1/8 16/3 2.100 0,008 0,210 0,005 53,34 0,46 5,33 0,13
-331 2 1/4 16/3 2.225 0,008 0,210 0,005 56,52 0,46 5,33 0,13
-332 2 3/8 16/3 2.350 0,008 0,210 0,005 59,69 0,46 5,33 0,13
-333 2 1/2 16/3 2,475 0,020 0,210 0,005 62,87 0,51 5,33 0,13
-334 2 5/8 16/3 2.600 0,020 0,210 0,005 66.04 0,51 5,33 0,13
-335 2 3/4 16/3 2,725 0,020 0,210 0,005 69,22 0,51 5,33 0,13
-336 2 7/8 16/3 2.850 0,020 0,210 0,005 72,39 0,51 5,33 0,13
-337 3 16/3 2,975 0,024 0,210 0,005 75,57 0,61 5,33 0,13
-338 3 1/8 16/3 3.100 0,024 0,210 0,005 78,74 0,61 5,33 0,13
-339 3 1/4 16/3 3.225 0,024 0,210 0,005 81,92 0,61 5,33 0,13
-340 3 3/8 16/3 3.350 0,024 0,210 0,005 85,09 0,61 5,33 0,13
-341 3 1/2 16/3 3.475 0,024 0,210 0,005 88,27 0,61 5,33 0,13
-342 3 5/8 16/3 3.600 0,028 0,210 0,005 91,44 0,71 5,33 0,13
-343 3 3/4 16/3 3,725 0,028 0,210 0,005 94,62 0,71 5,33 0,13
-344 3 7/8 16/3 3.850 0,028 0,210 0,005 97,79 0,71 5,33 0,13
-345 4 16/3 3,975 0,028 0,210 0,005 100,97 0,71 5,33 0,13
-346 4 1/8 16/3 4.100 0,028 0,210 0,005 104,14 0,71 5,33 0,13
-347 4 1/4 16/3 4.225 0,030 0,210 0,005 107,32 0,76 5,33 0,13
-348 4 3/8 16/3 4.350 0,030 0,210 0,005 110,49 0,76 5,33 0,13
-349 4 1/2 16/3 4.475 0,030 0,210 0,005 113,67 0,76 5,33 0,13
-350 4 5/8 16/3 4.600 0,030 0,210 0,005 116,84 0,76 5,33 0,13
-351 4 3/4 16/3 4.725 0,030 0,210 0,005 120,02 0,76 5,33 0,13
-352 4 7/8 16/3 4.850 0,030 0,210 0,005 123,19 0,76 5,33 0,13
-353 5 16/3 4.975 0,037 0,210 0,005 126,37 0,94 5,33 0,13
-354 5 1/8 16/3 5.100 0,037 0,210 0,005 129,54 0,94 5,33 0,13
-355 5 1/4 16/3 5.225 0,037 0,210 0,005 132,72 0,94 5,33 0,13
-356 5 3/8 16/3 5.350 0,037 0,210 0,005 135,89 0,94 5,33 0,13
-357 5 1/2 16/3 5.475 0,037 0,210 0,005 139,07 0,94 5,33 0,13
-358 5 5/8 16/3 5.600 0,037 0,210 0,005 142,24 0,94 5,33 0,13
-359 5 3/4 16/3 5.725 0,037 0,210 0,005 145,42 0,94 5,33 0,13
-360 5 7/8 16/3 5.850 0,037 0,210 0,005 148,59 0,94 5,33 0,13
-361 6 16/3 5,975 0,037 0,210 0,005 151,77 0,94 5,33 0,13
-362 6 1/4 16/3 6.225 0,040 0,210 0,005 158,12 1,02 5,33 0,13
-363 6 1/2 16/3 6.475 0,040 0,210 0,005 164,47 1,02 5,33 0,13
-364 6 3/4 16/3 6.725 0,040 0,210 0,005 170,82 1,02 5,33 0,13
-365 7 16/3 6,975 0,040 0,210 0,005 177,17 1,02 5,33 0,13
-366 7 1/4 16/3 7.225 0,045 0,210 0,005 183,52 1.14 5,33 0,13
-367 7 1/2 16/3 7.475 0,045 0,210 0,005 189,87 1.14 5,33 0,13
-368 7 3/4 16/3 7.725 0,045 0,210 0,005 196,22 1.14 5,33 0,13
-369 8 16/3 7,975 0,045 0,210 0,005 202,57 1.14 5,33 0,13
-370 8 1/4 16/3 8.225 0,050 0,210 0,005 208,92 1,27 5,33 0,13
-371 8 1/2 16/3 8.475 0,050 0,210 0,005 215,27 1,27 5,33 0,13
-372 8 3/4 16/3 8.725 0,050 0,210 0,005 221,62 1,27 5,33 0,13
-373 9 16/3 8,975 0,050 0,210 0,005 227,97 1,27 5,33 0,13
-374 9 1/4 16/3 9.225 0,055 0,210 0,005 234,32 1,40 5,33 0,13
-375 9 1/2 16/3 9,475 0,055 0,210 0,005 240,67 1,40 5,33 0,13
-376 9 3/4 16/3 9,725 0,055 0,210 0,005 247.02 1,40 5,33 0,13
-377 10 16/3 9,975 0,055 0,210 0,005 253,37 1,40 5,33 0,13
-378 10 1/2 16/3 10.475 0,060 0,210 0,005 266,07 1,52 5,33 0,13
-379 11 16/3 10.975 0,060 0,210 0,005 278,77 1,52 5,33 0,13
-380 11 1/2 16/3 11.475 0,065 0,210 0,005 291,47 1,65 5,33 0,13
-381 12 16/3 11.975 0,065 0,210 0,005 304,17 1,65 5,33 0,13
-382 13 16/3 12.975 0,065 0,210 0,005 329,57 1,65 5,33 0,13
-383 14 16/3 13.975 0,070 0,210 0,005 354,97 1,78 5,33 0,13
-384 15 16/3 14.975 0,070 0,210 0,005 380,37 1,78 5,33 0,13
-385 16 16/3 15.955 0,075 0,210 0,005 405,26 1,91 5,33 0,13
-386 17 16/3 16.955 0,080 0,210 0,005 430,66 2.03 5,33 0,13
-387 18 16/3 17.955 0,085 0,210 0,005 456.06 2.16 5,33 0,13
-388 19 16/3 18.955 0,090 0,210 0,005 481,45 2,29 5,33 0,13
-389 20 16/3 19.955 0,095 0,210 0,005 506,85 2,41 5,33 0,13
-390 21 16/3 20.955 0,095 0,210 0,005 532,25 2,41 5,33 0,13
-391 22 16/3 21.955 0,100 0,210 0,005 557,65 2,54 5,33 0,13
-392 23 16/3 22.940 0,105 0,210 0,005 582,68 2,67 5,33 0,13
-393 24 16/3 23.940 0,110 0,210 0,005 608.08 2,79 5,33 0,13
-394 25 16/3 24.940 0,115 0,210 0,005 633,48 2,92 5,33 0,13
-395 26 16/3 25.940 0,120 0,210 0,005 658,88 3.05 5,33 0,13
-425 4 1/2 1/4 4.475 0,033 0,275 0,006 113,67 0,84 6,99 0,15
-426 4 5/8 1/4 4.600 0,033 0,275 0,006 116,84 0,84 6,99 0,15
-427 4 3/4 1/4 4.725 0,033 0,275 0,006 120,02 0,84 6,99 0,15
-428 4 7/8 1/4 4.850 0,033 0,275 0,006 123,19 0,84 6,99 0,15
-429 5 1/4 4.975 0,037 0,275 0,006 126,37 0,94 6,99 0,15
-430 5 1/8 1/4 5.100 0,037 0,275 0,006 129,54 0,94 6,99 0,15
-431 5 1/4 1/4 5.225 0,037 0,275 0,006 132,72 0,94 6,99 0,15
-432 5 3/8 1/4 5.350 0,037 0,275 0,006 135,89 0,94 6,99 0,15
-433 5 1/2 1/4 5.475 0,037 0,275 0,006 139,07 0,94 6,99 0,15
-434 5 5/8 1/4 5.600 0,037 0,275 0,006 142,24 0,94 6,99 0,15
-435 5 3/4 1/4 5.725 0,037 0,275 0,006 145,42 0,94 6,99 0,15
-436 5 7/8 1/4 5.850 0,037 0,275 0,006 148,59 0,94 6,99 0,15
-437 6 1/4 5,975 0,037 0,275 0,006 151,77 0,94 6,99 0,15
-438 6 1/4 1/4 6.225 0,040 0,275 0,006 158,12 1,02 6,99 0,15
-439 6 1/2 1/4 6.475 0,040 0,275 0,006 164,47 1,02 6,99 0,15
-440 6 3/4 1/4 6.725 0,040 0,275 0,006 170,82 1,02 6,99 0,15
-441 7 1/4 6,975 0,040 0,275 0,006 177,17 1,02 6,99 0,15
-442 7 1/4 1/4 7.225 0,045 0,275 0,006 183,52 1.14 6,99 0,15
-443 7 1/2 1/4 7.475 0,045 0,275 0,006 189,87 1.14 6,99 0,15
-444 7 3/4 1/4 7.725 0,045 0,275 0,006 196,22 1.14 6,99 0,15
-445 8 1/4 7,975 0,045 0,275 0,006 202,57 1.14 6,99 0,15
-446 8 1/2 1/4 8.475 0,055 0,275 0,006 215,27 1,40 6,99 0,15
-447 9 1/4 8,975 0,055 0,275 0,006 227,97 1,40 6,99 0,15
-448 9 1/2 1/4 9,475 0,055 0,275 0,006 240,67 1,40 6,99 0,15
-449 10 1/4 9,975 0,055 0,275 0,006 253,37 1,40 6,99 0,15
-450 10 1/2 1/4 10.475 0,060 0,275 0,006 266,07 1,52 6,99 0,15
-451 11 1/4 10.975 0,060 0,275 0,006 278,77 1,52 6,99 0,15
-452 11 1/2 1/4 11.475 0,060 0,275 0,006 291,47 1,52 6,99 0,15
-453 12 1/4 11.975 0,060 0,275 0,006 304,17 1,52 6,99 0,15
-454 12 1/2 1/4 12.475 0,060 0,275 0,006 316,87 1,52 6,99 0,15
-455 13 1/4 12.975 0,060 0,275 0,006 329,57 1,52 6,99 0,15
-456 13 1/2 1/4 13.475 0,070 0,275 0,006 342,27 1,78 6,99 0,15
-457 14 1/4 13.975 0,070 0,275 0,006 354,97 1,78 6,99 0,15
-458 14 1/2 1/4 14.475 0,070 0,275 0,006 367,67 1,78 6,99 0,15
-459 15 1/4 14.975 0,070 0,275 0,006 380,37 1,78 6,99 0,15
-460 15 1/2 1/4 15.475 0,070 0,275 0,006 393,07 1,78 6,99 0,15
-461 16 1/4 15.955 0,075 0,275 0,006 405,26 1,91 6,99 0,15
-462 16 1/2 1/4 16.455 0,075 0,275 0,006 417,96 1,91 6,99 0,15
-463 17 1/4 16.955 0,080 0,275 0,006 430,66 2.03 6,99 0,15
-464 17 1/2 1/4 17.455 0,085 0,275 0,006 443,36 2.16 6,99 0,15
-465 18 1/4 17.955 0,085 0,275 0,006 456.06 2.16 6,99 0,15
-466 18 1/2 1/4 18.455 0,085 0,275 0,006 468,76 2.16 6,99 0,15
-467 19 1/4 18.955 0,090 0,275 0,006 481,46 2,29 6,99 0,15
-468 19 1/2 1/4 19.455 0,090 0,275 0,006 494,16 2,29 6,99 0,15
-469 20 1/4 19.955 0,095 0,275 0,006 506,86 2,41 6,99 0,15
-470 21 1/4 20.955 0,095 0,275 0,006 532,26 2,41 6,99 0,15
-471 22 1/4 21.955 0,100 0,275 0,006 557,66 2,54 6,99 0,15
-472 23 1/4 22.940 0,105 0,275 0,006 582,68 2,67 6,99 0,15
-473 24 1/4 23.940 0,110 0,275 0,006 608.08 2,79 6,99 0,15
-474 25 1/4 24.940 0,115 0,275 0,006 633,48 2,92 6,99 0,15
-475 26 1/4 25.940 0,120 0,275 0,006 658,88 3.05 6,99 0,15
KÍCH THƯỚC AS568 ID danh nghĩa
    
  ID số đo tính bằng inch ±ID Số đo CS tính bằng inch ±CS   ID phép đo tính bằng mm ±ID Số đo CS tính bằng mm ± C/S
-901 32/3 0,185 0,005 0,056 0,003 4,70 0,13 1,42 0,08
-902 8/1 0,239 0,005 0,064 0,003 6.07 0,13 1,63 0,08
-903 16/3 0,301 0,005 0,064 0,003 7,65 0,13 1,63 0,08
-904 1/4 0,351 0,005 0,072 0,003 8,92 0,13 1,83 0,08
-905 16/5 0,414 0,005 0,072 0,003 10,52 0,13 1,83 0,08
-906 8/3 0,468 0,005 0,078 0,003 11 giờ 89 0,13 1,98 0,08
-907 16/7 0,530 0,007 0,082 0,003 13:46 0,18 2.08 0,08
-908 1/2 0,644 0,009 0,087 0,003 16:36 0,23 2,21 0,08
-909 16/9 0,706 0,009 0,097 0,003 17:93 0,23 2,46 0,08
-910 8/5 0,755 0,009 0,097 0,003 19.18 0,23 2,46 0,08
-911 16/11 0,863 0,009 0,116 0,004 21.92 0,23 2,95 0,10
-912 3/4 0,924 0,009 0,116 0,004 23,47 0,23 2,95 0,10
-913 16/13 0,986 0,010 0,116 0,004 25.04 0,25 2,95 0,10
-914 8/7 1.047 0,010 0,116 0,004 26,59 0,25 2,95 0,10
-916 1 1.171 0,010 0,116 0,004 29,74 0,25 2,95 0,10
-918 1 1/8 1.355 0,012 0,116 0,004 34,42 0,30 2,95 0,10
-920 1 1/4 1.475 0,014 0,118 0,004 37,47 0,36 3,00 0,10
-924 1 1/2 1.720 0,014 0,118 0,004 43,69 0,36 3,00 0,10
-928 1 3/4 2.090 0,008 0,118 0,004 53.09 0,46 3,00 0,10
-932 2 2.337 0,008 0,118 0,004 59,36 0,46 3,00 0,10

 

Thứ hai -Tỷ lệ nén và mức độ kéo dài choquặng

Vòng chữ O là một con dấu ép đùn điển hình.Tỷ lệ nén và mức độ kéo dài của đường kính mặt cắt ngang của vòng chữ O là nội dung chính của thiết kế vòng đệm, có ý nghĩa lớn đối với hiệu suất bịt kín và tuổi thọ sử dụng.Hiệu quả bịt kín tốt của vòng chữ O phần lớn phụ thuộc vào sự kết hợp chính xác giữa kích thước vòng chữ O và kích thước rãnh, tạo thành mức độ nén và kéo dài hợp lý của vòng đệm.

1. Tốc độ nén

Tốc độ nén W thường được biểu thị như sau:

W=(d0 h)/d0× 100%

Trong công thức, d0- đường kính mặt cắt ngang của vòng chữ O ở trạng thái tự do (mm);

H – Khoảng cách giữa đáy rãnh vòng chữ O và bề mặt bịt kín (độ sâu rãnh), tức là chiều cao mặt cắt ngang của vòng chữ O sau khi nén (mm)

2. Khi chọn tỷ lệ nén của vòng chữ O, cần xem xét ba khía cạnh sau:

(1).Phải có đủ diện tích tiếp xúc bịt kín;(2).Cố gắng giảm thiểu lực ma sát;(3).Cố gắng tránh biến dạng vĩnh viễn.

Không khó để nhận thấy giữa các yếu tố trên có sự mâu thuẫn với nhau.Tốc độ nén cao có thể thu được áp suất tiếp xúc cao, nhưng tốc độ nén quá mức chắc chắn sẽ làm tăng ma sát trượt và biến dạng vĩnh viễn.Nếu tốc độ nén quá nhỏ có thể là do lỗi đồng trục và lỗi vòng chữ O của rãnh bịt kín không đáp ứng yêu cầu, dẫn đến biến mất một lượng nén và gây rò rỉ.Vì vậy, khi lựa chọn tỷ số nén của vòng chữ O cần phải cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau.Nói chung, tốc độ nén của phốt tĩnh lớn hơn tốc độ nén của phốt động, nhưng giá trị cực đại của nó phải nhỏ hơn 25%.Nếu không, ứng suất nén sẽ giãn ra đáng kể và biến dạng vĩnh viễn quá mức sẽ xảy ra, đặc biệt là trong điều kiện làm việc ở nhiệt độ cao.Việc lựa chọn tỷ số nén W cho vòng đệm chữ O cần xem xét các điều kiện sử dụng, chẳng hạn như vòng đệm tĩnh hoặc động;Niêm phong tĩnh có thể được chia thành niêm phong xuyên tâm và niêm phong dọc trục;Khe hở rò rỉ của phốt hướng tâm (hoặc phốt tĩnh hình trụ) là khe hở hướng tâm, trong khi khe hở rò rỉ của phốt hướng trục (hoặc phốt tĩnh phẳng) là khe hở dọc trục.Việc bịt kín dọc trục được chia thành hai tình huống dựa trên việc môi trường áp suất tác động lên đường kính trong hay đường kính ngoài của vòng chữ O: áp suất bên trong và áp suất bên ngoài.Sự gia tăng áp suất bên trong dẫn đến sự giãn nở, trong khi áp suất bên ngoài làm giảm độ giãn ban đầu của vòng chữ O.Các dạng phốt tĩnh khác nhau được đề cập ở trên có hướng tác động khác nhau của môi trường bịt kín trên vòng chữ O, do đó thiết kế áp suất trước cũng khác nhau.Đối với phốt động, cần phân biệt giữa phốt chuyển động tịnh tiến và phốt chuyển động quay.

(2).Niêm phong tĩnh: Giống như các thiết bị bịt kín chuyển động qua lại, các thiết bị bịt kín tĩnh hình trụ thường lấy W=10% đến 15%;Thiết bị niêm phong tĩnh phẳng chiếm W=15%~30%.Đối với niêm phong động, nó có thể được chia thành ba tình huống;Chuyển động tịnh tiến thường được lấy là W = 10% đến 15%.Khi chọn tỷ số nén cho phốt chuyển động quay, phải xem xét hiệu ứng nhiệt Joule.Nói chung, đường kính trong của vòng chữ O dùng cho chuyển động quay lớn hơn đường kính trục 3% -5% và tỷ số nén của đường kính ngoài là W=3% -8%.Đối với các môn thể thao có độ ma sát thấp, vòng chữ O thường được chọn với tỷ lệ nén nhỏ hơn W=5% -8% để giảm lực cản ma sát.Ngoài ra, sự giãn nở của vật liệu cao su do môi trường và nhiệt độ cũng cần được xem xét.Thông thường, ngoài biến dạng nén cho trước, tốc độ giãn nở tối đa cho phép là 15%.Vượt quá phạm vi này cho thấy việc lựa chọn vật liệu không phù hợp và nên sử dụng vòng chữ O bằng vật liệu khác để thay thế hoặc phải điều chỉnh tốc độ biến dạng nén đã cho.

(3)Số lượng kéo dài,Sau khi được lắp vào rãnh bịt kín, vòng chữ O thường có độ giãn nhất định.Giống như tốc độ nén, mức độ giãn cũng có tác động đáng kể đến hiệu suất bịt kín và tuổi thọ của vòng chữ O.Độ giãn lớn không chỉ gây khó khăn cho việc lắp vòng chữ O mà còn làm giảm tốc độ nén do thay đổi đường kính mặt cắt ngang d0, dẫn đến rò rỉ.Mức độ giãn a có thể được biểu thị như sau:α= (d+d0)/(d1+d0)Trong công thức d - đường kính trục (mm);D1-- Đường kính trong của vòng chữ O (mm).Phạm vi kéo dài là 1% -5%.Các giá trị khuyến nghị cho mức độ giãn của vòng chữ O được đưa ra trong bảng.Độ giãn của vòng chữ O có thể được chọn theo kích thước của đường kính trục theo giới hạn lựa chọn của bảng.Phạm vi ưu tiên của tỷ lệ nén và mức độ kéo dài cho vòng chữ O

 

Thứ ba - mối quan hệ giữa đường kính trong (ID), đường kính ngoài (OD) và đường kính dây (C/S) của vòng chữ O.

OD=ID+C/S*2 Chẳng hạn như: ID=3MM C/S=1MM OD=3MM+1*2=5MM

 

 

Thứ tư-Vật liệu thường được sử dụng trong sản xuất vòng chữ O

có khả năng kháng dầu, kháng benzen, chịu nhiệt và các tính chất cơ lý tuyệt vời, là một trong những nguyên liệu thô phổ biến cho các sản phẩm cao su chịu dầu.Nó được sử dụng rộng rãi trong sản xuất miếng đệm chịu dầu, miếng đệm, ống cao su, hộp thư máy bay, bao bì linh hoạt, con lăn cao su in và nhuộm, vật liệu cáp và chất kết dính.

với các tính chất cơ học tuyệt vời, khả năng kháng hóa chất và khả năng chịu nhiệt, đồng thời thể hiện khả năng chống chịu thời tiết mạnh mẽ.Ethylene propylene diene monome (EPDM) thể hiện các đặc tính tuyệt vời về khả năng kháng ozone, chịu nhiệt, chống chịu thời tiết và độ mềm thấp, khiến nó phù hợp cho các ứng dụng kháng ozone, chịu được thời tiết và chống tia cực tím.Tuy nhiên, do đặc điểm cấu trúc riêng nên khả năng chống cháy, kháng dầu và bám dính của cao su EPDM tương đối kém.Tuy nhiên, loại cao su này có cấu trúc bão hòa chuỗi chính và có thể được pha trộn với các vật liệu khác để cải thiện hiệu suất bằng cách học hỏi điểm mạnh và điểm yếu của nhau.

 với nhiệt độ và khả năng chịu dầu.Cao su silicon có khả năng chịu nhiệt độ thấp tốt và thường có thể hoạt động ở -55oC.Sau khi giới thiệu phenyl, nó có thể đạt -73oC.Khả năng chịu nhiệt của cao su silicone cũng rất vượt trội, có thể hoạt động lâu dài ở nhiệt độ 180oC.Nó có thể chịu được độ đàn hồi vài tuần hoặc hơn ngay cả ở mức trên 200 một chút.oCvà có thể chịu được nhiệt độ cao trên 300oC.Cao su silicone có khả năng thoáng khí tốt và độ thấm oxy cao nhất trong số các loại polyme tổng hợp.Ngoài ra, cao su silicone còn có đặc tính nổi bật là tính trơ sinh lý, không gây đông máu nên được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế.

có khả năng chịu nhiệt, chống oxy hóa, chống dầu, chống ăn mòn và chống lão hóa trong khí quyển tuyệt vời và đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, hàng không, ô tô, dầu khí và thiết bị gia dụng.Nó là vật liệu quan trọng không thể thay thế trong các ngành công nghiệp quốc phòng tiên tiến

 có khả năng kháng dầu tốt (kháng tốt với dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn và dung môi thơm);Và do cấu trúc bão hòa cao nên nó có khả năng chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn hóa học tuyệt vời (kháng tốt với Freon, axit và kiềm), khả năng chống ozon tuyệt vời và khả năng chống biến dạng vĩnh viễn do nén cao;Đồng thời, cao su nitrile hydro hóa còn có các đặc tính như độ bền cao, khả năng chống rách cao và khả năng chống mài mòn tuyệt vời, khiến nó trở thành một trong những loại cao su xuất sắc nhất về hiệu suất toàn diện.

với các tính chất cơ lý tốt, kháng dầu, chịu nhiệt, chống cháy, chống ánh sáng mặt trời, kháng ozone, kháng axit và kiềm, và kháng thuốc thử hóa học.Nhược điểm là khả năng chịu lạnh kém và độ ổn định khi bảo quản.Nó có độ bền kéo cao, độ giãn dài, độ kết tinh thuận nghịch và độ bám dính tốt.Chống lão hóa và nhiệt.Khả năng kháng dầu và hóa chất tuyệt vời

FVMQ: FVMQ O-RING có tính chất cơ lý tốt và ổn định hóa học, có khả năng sử dụng lâu dài ở nhiệt độ 200oCvà sử dụng ngắn hạn ở mức 250oC;Điểm giòn dao động từ -20oCđến -40oC;Độ bền trung bình tuyệt vời, độ ổn định tuyệt vời trước các dung môi hữu cơ, axit vô cơ và chất oxy hóa, đặc biệt là khả năng kháng axit tuyệt vời;Nó có khả năng chống chịu thời tiết và kháng ozone tuyệt vời.Sau khi tiếp xúc với không khí trong vài năm, tính chất cơ lý của nó thay đổi rất ít và tác dụng của nó đối với vi sinh vật cũng tương đối ổn định.

có độ ổn định tốt, kháng hóa chất, đặc biệt là khả năng chống lại nồng độ cao của axit, kiềm và các tác nhân oxy hóa mạnh cho các loại nhiên liệu xe, dầu bôi trơn, dầu phanh, dầu khoáng và dầu silicon, cũng như khả năng chống nước áp suất cao tuyệt vời hơi, nước và cách điện.Nó có độ thoáng khí thấp và có thể được sử dụng ở nhiệt độ từ -400 đến 200 độ C

Có độ đàn hồi và ổn định nhiệt và hóa học của polytetrafluoroethylene.Nhiệt độ làm việc dài hạn -39 ~ 288 độ C, ngắn hạn lên tới 315 độ C, vẫn có độ dẻo nhất định dưới nhiệt độ ôm, cứng nhưng không giòn và có thể uốn cong.Ổn định với tất cả các hóa chất ngoại trừ hiện tượng trương nở trong dung môi có chứa fluoride.nó là loại cao su đắt nhất hiện nay trên thế giới. Thương hiệu:Kalrez

 

Thứ năm- Thông số kỹ thuật của vòng chữ O cao su Phương pháp và công cụ đo lường.

Dụng cụ đo thông dụng có :

1-Máy chiếu có độ chính xác cao

máy chiếu

Đặc điểm nhạc cụ:Đo không tiếp xúc, giúp phép đo trở nên vô hình và thích hợp để đo các bộ phận có thành mỏng và mềm; Có chức năng phóng đại hình ảnh mạnh mẽ và khả năng đo kích thước nhỏ mạnh hơn; Tốc độ đo nhanh giúp cải thiện đáng kể hiệu quả đo; Mật độ điểm lấy mẫu cao đảm bảo độ tin cậy cao của phép đo; Kẹp tiện lợi.

2-Thước cặp điện tử

thước cặp

Đặc điểm nhạc cụ:Một công cụ đo chiều dài sử dụng các hệ thống đo lường như lưới điện dung và từ tính để hiển thị các giá trị đo bằng kỹ thuật số.Độ phân giải thường được sử dụng là 0,01mm, với sai số cho phép là ± 0,03mm/150mm.Ngoài ra còn có thước cặp kỹ thuật số có độ chính xác cao với độ phân giải 0,005mm, sai số cho phép là ± 0,015mm/150mm.Ngoài ra còn có thước cặp micromet hiển thị kỹ thuật số đa năng với độ phân giải 0,001mm (là bằng sáng chế quốc gia cho dụng cụ đo Anyi và chỉ họ mới có thể sản xuất nó), với sai số cho phép là ± 0,005mm/50mm.Do khả năng đọc trực quan và rõ ràng nên hiệu quả đo cao.

3-thước π(PITAPE)

PITAPE

Đặc điểm nhạc cụ:

1. Thước π được cấu tạo từ một dải thép đàn hồi.Hai đầu của nó lần lượt được khắc thước chính và thước phụ.Giá trị chia độ tối thiểu của thước chính là 0,5mm hoặc 1mm;Các giá trị chia độ tối thiểu của thước phụ là 0,02mm, 0,05mm, 0,01mm, 0,1mm, v.v.

2. Khi sử dụng, quấn thước π xung quanh phôi và sử dụng phương pháp đọc vernier để đọc trực tiếp đường kính trung bình của phôi được đo.

  • Ưu điểm và nhược điểm

(1).Độ chính xác cao: Vì đường kính được đo thông qua chu vi của thước π nên sai số đánh dấu trong quá trình sản xuất thước có thể giảm đi π lần và phản ánh vào kết quả đo.Vì vậy, trong các phép đo đường kính lớn trên 500mm, độ chính xác của nó cao hơn so với thước cặp vernier.ở lại φ Ưu điểm này đặc biệt nổi bật ở các phép đo trên 1000mm.

(2).Khi đo các chi tiết thép bằng thước π, nó không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của chi tiết gia công.Điều này là do thước π rất mỏng và nó sẽ khác với mẫu được kiểm tra trong một khoảng thời gian rất ngắn trong quá trình đo.Ngoài ra, hệ số giãn nở nhiệt của chúng rất gần nhau, về cơ bản khắc phục được ảnh hưởng của nhiệt độ.

(3. Khi đo đường kính lớn và cực lớn, việc sử dụng các bộ phận phụ trợ (cầu từ được cấp bằng sáng chế) cho phép một người vận hành dễ dàng tại một thời điểm.

(4).Đo các bộ phận có thành mỏng không dễ gây biến dạng cho chi tiết gia công.(5).Thuận tiện mang theo và cất giữ (6).Giá thấp.

(7).Nhược điểm: Không thể khóa đọc;Không thể đo được các sai lệch hình học như độ rụng trứng.

 

Sử dụng vòng chữ O thứ sáu và lắp đặt vòng chữ o.

1. Sử dụng vòng chữ O

Vòng chữ O được sử dụng rộng rãi tại các khớp nối của các bộ phận thủy lực và khí nén khác nhau, bề mặt xi lanh và bề mặt mặt bích.Đối với vòng chữ O được sử dụng trong quá trình di chuyển, khi áp suất làm việc lớn hơn 9,8Mpa và chịu áp suất một chiều thì phải lắp vòng giữ ở phía bên kia của vòng chữ O theo hướng áp suất;Nếu chịu nén hai chiều, hãy đặt vòng giữ ở cả hai bên của vòng chữ O.Để giảm ma sát, cũng có thể sử dụng các vòng giữ hình nêm.Khi chất lỏng có áp suất được tác động từ bên trái, vòng giữ bên phải được đẩy lên và vòng giữ bên trái không tiếp xúc với bề mặt bịt kín, do đó làm giảm lực ma sát.Nhìn chung, việc sử dụng các vòng giữ làm tăng lực ma sát của thiết bị bịt kín và các vòng giữ hình nêm có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm lực ma sát này.Đối với vòng chữ O cố định cũng cần có vòng giữ khi áp suất làm việc lớn hơn 32Mpa.

2. Cài đặt Oring

Chất lượng lắp đặt của vòng chữ O có tác động đáng kể đến hiệu suất bịt kín và tuổi thọ của chúng.Sự cố rò rỉ thường xảy ra do lắp đặt kém. Trong quá trình lắp đặt không được phép để vòng chữ O bị trầy xước, lệch hoặc xoắn.Trước khi lắp ráp, rãnh bịt kín và bề mặt tiếp xúc bịt kín phải được làm sạch nghiêm ngặt;Đồng thời bôi mỡ bôi trơn lên bề mặt cần đi qua trong quá trình lắp vòng chữ O. Để tránh vòng chữ O bị cắt hoặc trầy xước bởi các cạnh sắc như góc nhọn, ren trong quá trình lắp đặt, a 15 Nên để góc dẫn vào từ º đến 30 º ở đầu trục và đầu lỗ của hệ thống lắp đặt.Khi vòng chữ O cần đi qua ren ngoài, nên sử dụng ống dẫn hướng bằng kim loại có thành mỏng đặc biệt để che ren ngoài;Nếu vòng chữ O cần đi qua lỗ, lỗ phải được đảo ngược thành hình chéo tương ứng để tránh trầy xước trên vòng chữ O.Góc dốc của rãnh thường là a=120 º~140 º

Bạn có thể học hỏi được rất nhiều kiến ​​thức liên quan từ đây.Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một số kiến ​​thức vềcon dấu dầu, con dấu thủy lực,hoặc khácbộ phận cao su tùy chỉnh,chẳng hạn nhưCon dấu dầu mèo, Phớt dầu NBR,Con dấu dầu FKM,Con dấu dầu TC, Phốt dầu TB Phốt dầu TA, Phốt dầu SC Phốt dầu SB,con dấu piston, thanh bịt ,con dấu mùa xuân ,con dấu ngoại quan, con dấu cốc, con dấu bụi,Con dấu gạt nước, đeo nhẫn, nhẫn dự phòng,dây cao su, dây vòng chữ o,nên chúng tôi cần thêm thời gian để giới thiệu những kiến ​​thức này đến mọi người.Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi !


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi