• trang_banner

Con dấu dầu


  • Con dấu dầulà một thuật ngữ phổ biến cho các con dấu thông thường, đơn giản chỉ việc làm kín dầu bôi trơn.Nó là một bộ phận cơ khí dùng để bịt kín dầu mỡ (dầu là chất lỏng phổ biến nhất trong hệ thống truyền động, còn thường được gọi là chất lỏng thông thường).Nó cách ly các bộ phận cần bôi trơn trong bộ phận truyền động với các bộ phận đầu ra, để không để dầu bôi trơn bị rò rỉ.Các con dấu được sử dụng cho các con dấu tĩnh và động (thường là chuyển động tịnh tiến) được gọi là con dấu dầu.Hình thức tiêu biểu của phớt dầu là phớt dầu TC, là loại phớt dầu hai môi có lò xo tự siết và được bao phủ hoàn toàn bằng cao su.Nói chung, phốt dầu thường dùng để chỉ loại Phốt dầu TC này.Hình thức tiêu biểu của phớt dầu là phớt dầu TC, là loại phớt dầu hai môi có lò xo tự siết và được bao phủ hoàn toàn bằng cao su.Nói chung, phốt dầu thường dùng để chỉ loại phốt dầu khung TC này, và sơ đồ của phốt dầu khung xương được thể hiện trong hình.